Diller

Ders Listesi

MATEMATİK VE FEN EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ A.B.D LİSANSÜSTÜ DERS LİSTESİ

Dersin Kodu

Dersin Adı

T P K

AKTS Kredisi

FBE 501

Yüksek Lisans Semineri

- - -

8

FBE 502

Doktora semineri

- - -

8

FBE 503

Fen Bilgisi Derslerinde Fizik Öğretimi

3 0 3

6

FBE 504

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve İstatistik Teknikleri

2 2 3

6

FBE 505

Fen Bilgisi Derslerinde Kimya Öğretimi

3 0 3

6

FBE 506

Fen Bilgisinde Çevre Eğitimi

3 0 3

6

FBE 507

Fen Eğitiminde Program Geliştirme ve Değerlendirme-I

3 0 3

6

FBE 508

Fen Eğitiminde Program Geliştirme ve Değerlendirme-II

3 0 3

6

FBE 509

Fen Bilimleri Öğretiminde Hedef Analizi ve Test Geliştirme-I

3 0 3

6

FBE 510

Fen Bilimleri Öğretiminde Hedef Analizi ve Test Geliştirme-II

3 0 3

6

FBE 511

Fen Bilgisi Eğitiminde Yönetim ve Denetim

3 0 3

6

FBE 512

Fen Bilimlerinde Temel Kavramların Tarihsel Gelişimi

3 0 3

6

FBE 513

Fen Bilgisi Eğitimde Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları

2 2 3

6

FBE 514

Fen Bilgisi Eğitiminde İleri Yaklaşımlar

3 0 3

6

FBE 515

Fen Bilimlerinde Kavram Öğretimi

3 0 3

6

FBE 516

Fen Bilgisi Ders Kitaplarının Müfredata Uygunluğunun İncelemesi

3 0 3

6

FBE 517

Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Eğitimi -I

2 2 3

6

FBE 518

Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Eğitimi -II

2 2 3

6

FBE 519

Fen Bilgisi Öğretiminde Özel Öğretim Metotları

3 0 3

6

FBE 520

Bilgisayar Destekli Veri Analizi

2 2 3

6

FBE 521

Fen Bilgisi Eğitiminde Temel Kimya Konuları

3 0 3

6

FBE 522

Fen Bilgisi Eğitiminde Temel Biyoloji Konuları

3 0 3

6

FBE 523

Fen Eğitiminde laboratuarın Önemi

3 0 3

6

FBE 524

Fen Bilgisi Eğitiminde İleri Kimya

3 0 3

6

FBE 525

Fen Bilgisi Eğitiminde Temel Fizik Konuları

3 0 3

6

FBE 526

Bilimsel Araştırma ve Bilimin Doğası

3 0 3

6

FBE 527

Etkili Fen Öğretimi

3 0 3

6

FBE 528

Fen Eğitiminde Gerçek (Otantik) ve Performansa Dayalı Değerlendirme

3 0 3

6

FBE 529

Fen Öğretiminde Sosyal Yapılandırmacı Yaklaşım: Tartışmacı Söylev

3 0 3

6

FBE 530

Fen Eğitimin. Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre Yak.: Fen ve Tek. Okuryazarlığı

3 0 3

6

FBE 531

Fen Eğitiminde Araştırma Yöntemleri ve Veri Analizi

3 0 3

6

FBE 532

Fen Eğitiminde Meta Analiz

3 0 3

6

FBE 533

Pedagojik Alan Bilgisi

3 0 3

6

FBE 534

Fen ve Teknoloji Eğitiminde Bilgisayar Programlama

2 2 3

6

FBE 535

Fen Öğretiminde Teknoloji Kullanımı ve Yaratıcılık Eğitimi

3 0 3

6

FBE 536

Fen Öğretiminde Veri Toplama ve Değerlendirme Yöntemleri

3 0 3

6

FBE 537

Fen Bilgisi Derslerinde Biyoloji Öğretimi

3 0 3

6

FBE 538

İlköğretimde Çevre Bilimi ve Çevre Sağlığı Eğitimi

3 0 3

6

FBE 539

Gelişim ve Öğrenmenin Biyolojisi

3 0 3

6

FBE 540

Fen Bilgisi Öğretiminde Çoklu Zeka Öğrenme Modeli ve Uygulamaları

3 0 3

6

FBE 541

Fen Eğitiminde Bilimin Doğası ve Tarihi

3 0 3

6

FBE 542

Fen Eğitiminde İleri Fizik

3 0 3

6

FBE 543

Fen Eğitiminde Bazı Fizik Konuları

3 0 3

6

FBE 544

Fen Bilgisi Eğitiminde Araştırma Yöntemleri II

3 0 3

6

FBE 545

Fen Bilgisi Eğitiminde Araştırms Yöntemleri I

3 0 3

6

FBE 546

Fen Derslerinde Öğrenme ve Öğretme II

3 0 3

6

FBE 547

Fen Derslerinde Öğrenme ve Öğretme I

3 0 3

6

FBE 548

İlköğretim Fen Sınıflarında Probleme Dayalı Öğrenme Metodu

3 0 3

6

FBE 549

Yapılandırmacı Öğretim Modelinin Fen Bilgisi Öğretimine Uygulanması

3 0 3

6

FBE 550

İlköğretimde Fen Bilgisi Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme

3 0 3

6

FBE 551

Fen Eğitiminde Karşılaşılan Öğrenme Zorlukları ve Kavram Yanılgıları

3 0 3

6

FBE 552

Sosyal Bilimler İçin İstatistik

3 0 3

6

FBE 553

Etkin Bir Fen Öğretimi İçin Tartışmacı Söylev

3 0 3

6

FBE 554

Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma

3 0 3

6

FBE 555

Sosyal Yapılandırıcı Yaklaşım

3 0 3

6

FBE 556

Ulusal ve Uluslar arası Fen Eğitimi Programları

3 0 3

6

FBE 557

Fen Öğretmenleri İçin Pedagojik Alan Bilgisi

3 0 3

6

FBE 558

Fen Eğitiminde Labarotuvar Uygulamaları

3 0 3

6

FBE 559

Bilimin Doğası Perspektifinden Fen Öğretimi

3 0 3

6

FBE 561

Fen Sınıflarında Alternatif Değerlendirme Yaklaşımları

3 0 3

6

FBE 563

Fen Sınıflarındaki Diyalog Türleri ve Öğrenme Üzerine Etkileri

3 0 3

6

FBE 599

Yüksek Lisans Tezi

- -- -

25

FBE 600

Doktora Tezi

- - -

25

FBE 601

Uzmanlık Alanı Dersi

6 0 0

5

 

Türkçe